Πίνακας πληροφόρησης

Πίνακας πληροφόρησης – Information board

Κατασκευάζεται από ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου
Manufactured by artic-cycle pine timber

Κωδικός προϊόντος: Ε 196 Κατηγορία: