Παγκάκι παραδοσιακό

Παγκάκι παραδοσιακό – Traditional bench

Χυτοσιδηρός σκελετός με ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου
Cast iron frame with artic-cycle pine timber

Κωδικός προϊόντος: Ε 293 Κατηγορία: