Παγκάκι παραδοσιακό με χειρολαβές

Παγκάκι παραδοσιακό με χειρολαβές – Traditional bench with hand bars

Χυτοσιδηρός σκελετός με ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου
Cast iron frame with artic-cycle pine timber

Κωδικός προϊόντος: Ε 295 Κατηγορία: