Παγκάκι χωρίς πλάτη

Παγκάκι χωρίς πλάτη – Bench without back

Μεταλλικός σκελετός με ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου
Metal frame with artic-cycle pine timber

Κωδικός προϊόντος: Ε 305 Κατηγορία: