Κιόσκι με τραπεζόπαγκο

Κιόσκι με τραπεζόπαγκο – Pavilion with table bench

Κατασκευάζεται από ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου
Manufactured by artic-cycle pine timber

Κωδικός προϊόντος: Ε 332 Κατηγορία: