Εμποτισμένο κιόσκι με παγκά

Εμποτισμένο κιόσκι με παγκάκι – Pavilion with bench from treatment wood

Κατασκευάζεται από εμποτισμένη ξυλεία
Manufactured by treatment wood

Κωδικός προϊόντος: ΕΜΠ 331-ΑΣΦ Κατηγορία: