Η ermis4kids Μ.ΙΚΕ είναι μία τεχνική, κατασκευαστική και εμπορική εταιρία με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία οργάνων παιδικής χαράς, αθλοπαιδιών, εξοπλισμού πόλης-ακτών και μεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών.

Ιδρύθηκε το 2013 ως συνέχεια της κατασκευαστικής εταιρίας παιδικών χαρών Ερμής ΕΠΕ που ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1983 με ιδιαίτερα πετυχημένη πορεία στον Ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό.

Στεγάζεται σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 3.000m2 μέσα σε ένα χώρο 7.500m2 και βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου, μόλις 5km από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ανήκει στις πρωτοπόρες εταιρείες του κλάδου με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αυτοματοποιημένη και τυποποιημένη παραγωγική διαδικασία.

Τα τμήματα της εταιρείας είναι επανδρωμένα με τα κατάλληλα διοικητικά στελέχη, τα οποία σε συνεργασία με τη διοίκηση θέτουν στόχους για την επιχείρηση, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών της με συχνά σεμινάρια κατάρτισης, αλλά και υιοθετώντας όλο και περισσότερα συστήματα τεχνολογίας, αξιοποιώντας όλους τους πόρους της επιχείρησης.

Η ermis4kids Μ.ΙΚΕ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2000 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004. Έχει διατυπωμένη στρατηγική η οποία επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των πελατών, συνθέτοντας την άριστη συνεργασία με αυτούς, τις σύγχρονες διοικητικές δομές, την πολύ καλή ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της. Παράλληλα έχει στόχο την βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών της πλευρών με σκοπό την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων λειτουργίας κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της,

Έχοντας πλήρης επίγνωση της θέσεως της απέναντι στους πελάτες η ermis4kids Μ.ΙΚΕ επενδύει στον τομέα της ασφάλειας των οργάνων εφαρμόζοντας τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας ΕΝ 1176:2000/1-7 και ΕΝ 1177:1999. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει εισάγει στην γκάμα της, σημαντικό αριθμό νέων προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία φέρουν Πιστοποιητικό Βεβαίωσης Ελέγχου και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την μέχρι τώρα συνεχή υποστήριξή σας στην ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ και εμείς με επίγνωση του ύψους της ευθύνης μας, σας υποσχόμαστε ότι και η νέα μορφή της εταιρίας  ermis4kids Μ.ΙΚΕ θα συνεχίσει με συνέπεια το έργο της.