Η ΕΡΜΗΣ είναι μία τεχνική, κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία οργάνων παιδικής χαράς, αθλοπαιδιών, εξοπλισμού πόλης-ακτών και μεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών. Ιδρύθηκε το 1983 και από τότε χαράσσει τη δική της πορεία στον Ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 3.000m2 μέσα σε ένα χώρο 7.500m2 και βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου & του Δήμου Θεσσαλονίκης, μόλις 5km από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίζεται από έντονη αναπτυξιακή πορεία ως μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες του κλάδου και έχει προβεί σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, με παράλληλες επενδύσεις αυτοματοποίησης και τυποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες του κλάδου στην Ελλάδα. Τα τμήματα της εταιρείας είναι επανδρωμένα με τα κατάλληλα διοικητικά στελέχη, τα οποία σε συνεργασία με τη διοίκηση θέτουν στόχους για την επιχείρηση, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών της με συχνά σεμινάρια κατάρτισης, αλλά και υιοθετώντας όλο και περισσότερα συστήματα τεχνολογίας, αξιοποιώντας όλους τους πόρους της επιχείρησης. Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 14001. Έχει επίσης εγκαταστήσει σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001, ενώ τα ξύλινα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα βάση προτύπων αειφορικής διαχείρισης δασών. Έχει διατυπωμένη στρατηγική η οποία επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των πελατών, συνθέτοντας την άριστη συνεργασία με αυτούς, τις σύγχρονες διοικητικές δομές, την πολύ καλή ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της. Παράλληλα έχει στόχο την βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών της πλευρών με σκοπό την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων λειτουργίας κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της. Έχοντας πλήρης επίγνωση της θέσεως της απέναντι στους πελάτες η ΕΡΜΗΣ επενδύει στον τομέα της ασφάλειας των οργάνων εφαρμόζοντας τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει εισάγει στην γκάμα της, σημαντικό αριθμό νέων προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία φέρουν Πιστοποιητικό Βεβαίωσης Ελέγχου και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεχή υποστήριξή σας και εμείς με επίγνωση του ύψους της ευθύνης μας, σας υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε όλο & περισσότερο, διατηρώντας την αμφίδρομη επικοινωνία μας, καλύπτοντας όλο & περισσότερες ανάγκες των μικρών μας φίλων με την αδιαμφισβήτητη πάντα ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας μας.

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook .