Με βάση το άρθρο 4 της 28492/2009 του ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009 

 που αφορά τις απαιτήσεις και τα πρότυπα ασφαλείας των παιδικών χαρών έχουν συμμορφωθεί όλα μας τα όργανα και οι κατασκευές. Έτσι, δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών, που είναι το πρωτεύον μέλημά μας. 

Πιο αναλυτικά, τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και οι επιφάνειες πτώσης πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και  ΕΝ 1177.